Onpopulaire mening: Werkgevers benadelen re-integratie van werknemers door gebrek aan psycho-educatie.

Wederom staat er een artikel in de krant, dit keer in het AD over het hoge ziekteverzuim onder werknemers. De auteur, Sebastiaan Quekel, schrijft dat de percentages op vrijwel alle vlakken groeien en dat de duur van het verzuim ook langer is dan voorheen. 

Hier zijn verschillende oorzaken voor, maar één van de oorzaken welke ik als therapeut vaak te horen krijg is de houding van werkgevers naar werknemers tijdens het verzuim. De adviserende en begeleidende rol van de bedrijfsarts wordt niet door elke werkgever ter harte genomen.

Sterker nog, vaak voelt menig werknemer zich onder druk gezet door de werkgever om te re-integreren zonder volledig hersteld te zijn. Werknemers zien regelmatig onzuivere praktijken als chanteren met arbeidsvoorwaarden of salaris wanneer zij ziek thuis zitten. Het verhoogt de drempel om terug te keren in een als onveilig ervaren werkomgeving en vergroot de kans op een terugval, een arbeidsconflict of verloop van personeel. 

Het zijn onnodige complicaties in een traject waar zowel werknemer als werkgever verantwoordelijkheid voor dragen. 

Wanneer ik dit dilemma voorleg bij een werknemer tijdens het hersteltraject is de reactie vaak hetzelfde; onbegrip, onkunde en onwil van de werkgever. We noemen dit ook wel ‘bewust onbekwaam’. Bewust, omdat de werkgever het in negen van de tien gevallen niet als zijn verantwoordelijkheid ziet een actieve bijdrage te leveren aan het herstel van de werknemer. Het is immers de zwakte van de werknemer welke ertoe heeft geleid dat deze persoon zich heeft ziekgemeld.

Na volledige re-integratie krijgen deze werknemers minder snel de kans zich verder te ontwikkelen binnen het bedrijf, ze zijn immers minder betrouwbaar, beschadigd en een kostenpost voor de werkgever. 

Laten we eens omdenken. Dit zijn de werknemers die hebben geleerd grenzen aan te geven. Dit zijn de werknemers met extra opgedane vaardigheden omtrent communicatie, organisatie en zelfactualisatie. Wanneer werkgevers bijgeschoold zouden worden over psychische klachten en hoe zij hier mee om kunnen gaan, zouden ze ook de kracht zien achter therapie en hoe werknemers onder begeleiding van een therapeut herstellen.

Kortom, hoe zij groeimogelijkheden binnen het bedrijf maximaal zouden kunnen benutten. 

Voor de werkgevers het advies om ook te investeren in begeleiding voor henzelf, het leren begrijpen van psychische klachten en niet een depressie te vergelijken met een botbreuk of een besmettelijke ziekte. Dat is ook de reden dat wij werkgevers op dit gebied begeleiden. Het biedt de werkgever de kans te investeren in goed werkgeverschap en de werknemer eerlijke kansen te bieden gebaseerd op talenten en vaardigheden, niet op vooroordelen en onwetendheid over psychische of stressgerelateerde klachten. 

Door deze begeleiding verandert de werkgever van bewust onbekwaam naar bewust bekwaam. Er is meer inzicht in het ziektebeeld en ook bewustwording over de rol van de werkgever in het herstel van de werknemer met concrete handvatten. 

Het zorgt voor een stabiele, veilige en duurzame werkomgeving voor zowel werknemer als werkgever. 

Meer weten over dit begeleidingstraject voor werkgevers en werknemers?

Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan via nicole@fourperformance.nl

Geef een reactie