Performance Mental Fit

Bevorderen van mentaal welzijn door therapie en lichaamsgerichte interventies.

De methode

Performance Mental Fit is een vorm van therapie die zich richt op de relatie tussen lichamelijke activiteit en psychische processen. Het doel van deze therapie is het bevorderen van het welzijn en de psychische gezondheid door middel van counseling en gerichte lichaamsgerichte interventies. Deze therapievorm maakt gebruik van psycho educatie, specifieke hersenactiviteit, beweging, lichaamservaring, en expressie als middelen om emotionele en psychologische problemen aan te pakken. Deze tweeledige methode maakt gebruik van gespreksvoering en lichamelijke oefeningen.

Performance Mental Fit wordt vaak toegepast bij uiteenlopende psychische en psychosociale problemen, zoals angststoornissen, depressie, trauma, en rouwverwerking. Het kan ook gunstig zijn voor mensen die moeite hebben met verbale expressie of die baat hebben bij een meer lichaamsgerichte benadering van therapie. Deze lichaamsgerichte benadering vergroot het gevoel van zelfredzaamheid en vormt een belangrijk onderdeel binnen terugvalpreventie.

Het uiteindelijke doel van Performance Mental Fit is het bevorderen van het welzijn, het vergroten van zelfinzicht en het ontwikkelen van vaardigheden om beter om te gaan met psychische problemen. Het wordt vaak toegepast binnen de context van de geestelijke gezondheidszorg, zowel individueel als in groepsverband. Wij verwijzen door wanneer er behoefte is aan gespecialiseerde GGZ.

Waar kan Performance Mental Fit jou bij helpen?

Door de persoonlijke en unieke aanpak is Performance Mental Fit erg breed inzetbaar en sluit goed aan bij onder andere:

 • Psychische en psychosomatische klachten
 • PTSS klachten
 • Angst- en stemmingsklachten
 • Rouwverwerking
 • Trauma
 • Zwangerschapsbegeleiding
 • Stressgerelateerde klachten

Krijg grip op jouw mentale gezondheid

Ontvang de handvatten om jouw algehele welbevinden te verbeteren en op een duurzame manier te werken aan jou gezondheid.

Start direct

Ga meteen aan de slag, zonder wachttijden en doorverwijzing.

Zorgnetwerk

wij werken samen met huisartsen, gynaecologen en GGZ professionals.

Praktisch

Oplossingsgerichte aanpak, inclusief terugvalpreventie.

Counseling

Counseling is een vorm van gesprekstherapie waarbij een getrainde professional, een counselor, mensen helpt omgaan met persoonlijke problemen, emotionele uitdagingen of moeilijkheden in het leven. Het doel is om ondersteuning, inzicht en handvatten te bieden, zodat cliënten beter in staat zijn om hun problemen te begrijpen en positieve veranderingen in hun leven aan te brengen. Counseling vormt een belangrijk onderdeel van Performance Mental Fit en is daarnaast ook beschikbaar als afzonderlijk traject.

Kom langs voor meer informatie of neem vrijblijvend contact op.

 • Professionele begeleiding
 • Concrete strategieën
 • Doelgerichtheid
 • Preventie en onderhoud

Voor zorgprofessionals

Samen bouwen aan een gezondere maatschappij? Bij Four Performance staan wij altijd open om ons zorgnetwerk uit te breiden.

Geïnteresseerd? Neem hieronder vrijblijvend contact op.